Mokinio krepšelius keis klasės krepšeliais

219

krepselisŠvietimo ir mokslo ministerija trečiadienį pristatė naują mokyklų finansavimo metodiką savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams, švietimo ekonomikos specialistams ir mokyklų vadovams. Į seminarą iš visos Lietuvos suvažiavo apie 180 dalyvių. Renginio metu jie gavo ne tik teorinių žinių apie klasės krepšelio sudarymo ir apskaičiavimo principus, bet ir patys darbo grupėse mokėsi, kaip pagal naująją tvarką teisingai apskaičiuoti mokyklų biudžetus.

„Lauksiu jūsų pasiūlymų, ką reikėtų keisti klasės krepšelio metodikoje. Mokyklos turi pajustų realią šio finansavimo naudą. Be to, įvedus naująją tvarką mokytojui nereikės žemintis, jis galės rašyti tikruosius mokinio gebėjimus atitinkantį pažymį. Išėjus vienam vaikui ar keliems iš klasės, finansavimas nesikeis. Tai į mokyklą atneš stabilumą”, – teigė švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Seminaro metu ministrė taip pat pristatė pagrindines švietimo aktualijas – mokytojų pavadavimą, lėšų fondą pedagogams, dėl pensinio amžiaus paliekantiems švietimo sistemą, privalomo priešmokyklinio ugdymo nukėlimą į 2016 metų rugsėjį, brandos egzaminų naujoves ir būtinybę egzaminus organizuoti taip, kad jie netrukdytų ugdymo procesui, taip pat neformaliojo ugdymo krepšelio tvarką ir darbus, kuriuos savivaldybės turi atlikti.

„Už švietimo kokybę atsako švietimo teikėjas ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Taigi, savivaldybės administracijos švietimo padaliniui tenka labai svarbus vaidmuo. Dėl šios priežasties Švietimo ir mokslo ministerijos bei savivaldybių švietimo padalinių bendradarbiavimas, įgyvendinant Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategiją, yra ypatingai svarbus”, – pažymėjo švietimo ir mokslo ministrė.

Vėliau pasidalinę į penkias grupes seminaro dalyviai atliko praktines mokyklų biudžetų skaičiavimo užduotis, o po to visi kartu aptarė rezultatus. Jų išsakytus pastebėjimus ir pasiūlymus išnagrinės Švietimo ir mokslo ministerija.

Naujoji klasės krepšelio sistema bus išbandyta penkiose eksperimente sutikusiose dalyvauti šalies savivaldybėse. Tam bus preliminariai skirta 4,6 mln. eurų.

Trijų dydžių klasės krepšeliai bus skiriami pagal mokinių skaičių. Pavyzdžiui, jei 6 klasėje yra 9-11 vaikų, klasės krepšelis sudarys 20 317 eurų, 12-20 vaikų bus skirta 22 684 eurų, jei klasėje yra daugiau kaip 21 vaikas – 24 957 eurų (atitinkamai, pavyzdžiui, 10 klasės krepšelių dydžiai bus 24 834, 27 480 ir 29 679 eurų). 11 ir 12 klasėms, jei jose yra 15 ir daugiau mokinių, bus skiriamas 31 505 eurų krepšelis.

Jei klasėje yra mažiau, nei 8 ar mažiau mokinių, bus skiriama dalis krepšelio, pavyzdžiui, 1-10 klasėms, kuriose yra 1-4 vaikai, bus skiriama 0,33 minimalaus krepšelio dydžio, jei klasėje yra 5-8 vaikai – 0,5 minimalaus krepšelio dydžio. 11-12 klasėms, kuriose yra 1-8 vaikai, bus skiriama 0,33 minimalaus krepšelio dydžio, jei klasėje yra 8-14 vaikų – 0,5 minimalaus krepšelio dydžio.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius